spacer

Publikationer

Förmannen som coach
– Bli bättre på att leda människor (32 s)

Plock ur handboken:
Handboken ”Förmannen som coach” är riktad till dig som vill bli bättre på att  leda människor och att locka fram det bästa hos dina medarbetare. Att kunna leda människor är det högsta inom ledarskap. Handbokens funktion är att på ett lättillgängligt sätt ge dig praktiska verktyg som du genast kan ta i bruk i arbetsvardagen.

Coachning är både en människosyn och kommunikationsstil hos ledare och förmän. Det är fråga om att vilja den andras bästa och ha en tjänande attityd. Det är skillnad mellan att tycka om och att bry sig om sina medarbetare. En förman bör bry sig om. Egenskaper som bör finnas hos coachen är respekt, öppenhet, medkänsla, nyfikenhet och förmåga att säga sanningen. En coach uppmärksammar nyanser i talet, känslan och energin och lyssnar mellan raderna. Coachning hjälper personen att röra sig framåt mot sina mål och drömmar.

Beställ boken via e-post
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
, pris á 15 euro.
Inbetalning på konto: gracia coaching Aktia 405549-20137898