Pia-kuva

Pia Ullberg

Pia Ullberg har över 20 års erfarenhet av utbildning och coachning i Finland och utomlands. Hon har fungerat som föreläsare och arbetat med olika slags grupper gällande personlig utveckling och uppnående av mål. Under de senaste tio åren har hon arbetat som ledarskapscoach för kunder inom olika områden (bl.a. produktion, industri och hälsovård). Hennes arbete baserar sig på en gedigen och mångsidig internationell utbildning inom området och ett nätverk av sakkunniga.

Referenser:

“Pia Ullberg är alltid professionell, men hennes energi och tro på det bästa hos varje person är vad som får henne att urskilja sig från gruppen av coacher. Hon vet vad som behövs för att framkalla topprestationer och vara en katalysator för förändring.”
Laura Berman Fortgang, Master Credential Coach, International Coach Federation

”Pia har coachat våra 40 förmän de senaste fem åren. Genom sin goda människokännedom, gedigna erfarenhet som utbildare och positiva framtoning, kommer hon snabbt i kontakt med personerna och skapar en förtroendefull diskussionsmiljö.”.
Jan-Erik Tuominen, HR Manager, OY FORCIT AB

“För mig betyder Pia nådens inte så typiska finska mening: en högre form av tacksamhet. Hon har vågat leva enligt vad hon trott på och vid sidan om har rätt många fått vägkost för själ och hjärta.”
Jari Sarasvuo, verkställande direktör, Trainers’ House Oyj

”Hennes entusiasm är smittande och hennes digra erfarenhet skapar en utmärkt grund för ett fruktbart samarbete.”
Tony Dunderfelt, psykolog, företagskonsult

”Pia hittade människan i oss.”
Henrik Lemberg, projektchef, IDO Bathroom Ltd

”Träningarna har burit god frukt – förmännen talar om saker ”på samma språk”
och man vågar prata om saker öppet och rakt. Förståelsen och accepterandet
av olikheter har ökat.”

Veikko Kovalainen, produktionschef, Printal OY

”Pia är en energisk och inspirerande människa. Som samarbetspartner
kan man lita på henne.”

Arja Paloneva-Pylkkönen, läkare och psykoterapeut

”Pia Ullberg är en av få utvalda personer runt om i världen som jag valt att personligen träna enligt mina specialiserade metoder inom coachning.”
Denise Linn, Founder, International Institute of Soul Coaching

”De processer som Pia åstadkommit via träningarna är långsiktiga
och har lett till rätta slutsatser.”

Pertti Sutka, verkställande direktör, Helsingin ura-instituutti Oy