spacer

Coaching on voimaannuttamista

emerson

Coaching on tehokas keino voimaannuttaa ja kannustaa ihmisiä löytämään
omia vastauksia henkilökohtaisiin haasteisiin. Coaching auttaa heitä venymään
yli kuviteltujen rajojensa ja rohkaisee ja tukee heitä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Coaching on hyvin käytännönläheinen tapa työskennellä yksilöiden ja ryhmien kanssa.
Coachingprosessissa sinut haastetaan kasvamaan ja löytämään sinussa jo olevat
parhaat kykysi ja potentiaalisi. Valmennus ja coaching tähtäävät tulevaisuuteen, haastaen ja
luotsaten henkilön tai organisaation kasvuun ja kehitykseen.

Coachauksessa on kyse omien ajatusten ja toimintamallien kirkastamisesta,
jonka tuloksena myönteinen muutos nopeutuu sekä yksilötasolla että ryhmissä.
Asiantunteva coachaus tukee yksilöitä ottamaan merkittävän askeleen ja
siirtämään oivalletut tiedot ja taidot tekemiseksi.

Erinomainen johtaja näkee, kokee, tuntee ja kuulee

Suurilla johtajilla on vahva visio ja he ovat päämäärätietoisia.
Erinomainen johtaja kiinnittää huomiota myös siihen miten hän kohtelee toisia,
miten yleensä reagoi ja toimii. Johtajuuden lähtökohta on hyvä itsetuntemus ja
proaktiivinen suhtautuminen ihmisiä ja ympäristöä kohtaan.

Erinomainen johtaja inspiroi toisia tavoittelemaan parasta ja kannustaa tarttumaan
aktiivisesti toimeen tavoitteen saavuttamiseksi. Erinomainen johtajuus edellyttää kykyä johtaa itseään.
Erinomainen johtajuus on mielenkiintoinen yhdistelmä ammatillista määrätietoisuutta ja inhimillistä nöyryyttä.

Erinomaisia johtajia löytyy niin tehdassaleista kuin näköalakerroksista, he voivat olla ihmisinä sekä ulos- että
sisäänpäin suuntautuneita. Jokaisella on mahdollisuus kehittää itseään – sisäinen mielentyöskentely tähtää
selkeyden, keskittymisen ja vahvan tahtotilan saavuttamiseen. Ulospäin näkyvän työskentelyn tavoitteena on
selkeä ja avoin kommunikointikyky sekä toisten kuuntelemisen taito.

Erinomaisen johtajan ominaisuudet:

 • rehellisyys
 • itsekuri
 • tavoitteellisuus
 • kuuntelemisen taito

Erinomainen johtajuus on viiden askeleen päässä

Erinomaisen johtajuuden kehittäminen edellyttää sekä sisäistä mielen 
työskentelyä että toimintaa oikeiden arvojen ja tavoitteiden pohjalta.

1. Selkeys On oleellista tunnistaa omat sisäiset jarrut ja poistaa esteet, 
liittyivätpä ne olosuhteisiin tai omiin piintyneisiin tapoihin. On oltava rehellinen 
itselleen ja nähtävä selkeästi sekä omat vahvuudet että kehittämishaasteet.

2. Tahto on tärkeysjärjestyksen määrittämistä ja päättämistä mikä on itselle 
tärkeää – niin työssä kuin vapaa-aikanakin.

3.Tavoite on mahdollisuuksien näkemistä. Se on tahtotilasi tuotos 
ja sen luomista ajatustasolla.

4. Suunnitelma Suunnittelu on strategia, motivaatio ja itsekuri siirrettynä 
käytännön toimenpiteiksi.

5. Toiminta Toiminta on prosessin viimeinen vaihe. Se on tunnista tuntiin, 
päivästä päivään tapahtuvaa toimintaa ja valittuja operatiivisia tehtäviä.

 

1-3 liittyvät sinuun henkilönä, minkälainen OLET
4-5 liittyvät toimintatapaasi, miten TOIMIT

Erinomaisen johtajuuden valmentamisen
prosessi tähtää tasapainon löytämiseen
vasemman aivopuoliskon ”toimimisen” ja
oikean aivopuoliskon ”olemisen” välillä.

Valmennusohjelmia erinomaiseen johtajuuteen

gracian coaching ohjelmat ovat aina asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä prosesseja

 • kesto voi vaihdella muutamasta kuukaudesta vuoteen
 • ohjelma rakennetaan aina yrityksen tai yksilön tarpeiden mukaisesti eri
  osa-alueista ja toteutustavoista
 • parhaat tulokset saavutetaan kun ohjelmia voidaan toteuttaa monilla tasoilla ja integroida yrityksen muiden koulutus- ja muutosstrategioiden kanssa
Motivaatiota, luovuutta ja energiaa herättävä valmennus

 • kun tarvitaan inspiroivaa työkalua johtajien ja työntekijöiden motivoimiseen uusien päämäärien tai strategioiden toteuttamiseksi

Johtajuuscoachaus tai johtajana kehittyminen

 • Kun koulutetaan uusia johtajia tai halutaan aktivoida ja kehittää johtajien tai esimiesten kykyjä

Pienryhmävalmennus tai coaching

 • Kun tarvitaan käytännönläheisiä toimenpiteitä yrityksen strategioden läpiviemiseen pienemmille ryhmille

Yksilöcoachaus

 • Kun haluat henkilökohtaisen coachin, joka haastaa sinut kasvamaan ja kehittymään yksilönä ja ammatillisesti, ja joka kirittää sinua saavuttamaan tavoitteesi

Valmennusohjelmat tuottavat tulosta

 • Ohjelman mukaisesti valmennetut johtajat ja esimiehet ovat tuottavampia, tavoitehakuisempia ja proaktiivisempia ja heidän kommunikointikykynsä on
  parantunut
 • Tiimien toiminta ja tulokset paranevat ja tehostuvat
 • Tuottavuus ja liiketoiminnan tulokset kasvavat
 • Yleinen ilmapiiri on avoimempi ja luottamuksellisempi

Valmennus on menestys silloin kun:

1. Strategiset fokusalueet heijastavat
yrityksen todellisia liiketoimintatarpeita.

2. Johtohenkilöt ja johtoryhmä uskovat prosessiin
ja ovat sataprosenttisesti visioiden ja toivottujen
lopputulosten takana, sekä antavat täyden
tukensa työntekijöille prosessin eri vaiheissa.

3. Valmennus ja kehitys ovat yrityksessä jatkuva
ja johdonmukainen prosessi.

4. Valmennus tuottaa tulosta.

Hyvinvoiva työilmapiiri

Menestys ja tuotto syntyy asiakkaan palvelemisesta. Tämä on mahdollista  palvelemalla hyvin myös työntekijää
– asettamalla selkeä suunta ja tavoitteet sekä tarjoamalla tarvittavaa tukea.

Asiantuntevan valmennuksen rooli on merkittävä kun organisaatiossa halutaan kehittää johtajuutta ja työilmapiiriä.
Johtamistapa vaikuttaa työilmapiiriin, joka parhaimmillaan on innovatiivinen, inhimillinen, inspiroiva ja kannustava.

Kun yrityksen tavoitteet ovat linjassa johtajien ja esimiesten asettamien  ammatillisten tavoitteiden kanssa,
luodaan vahva perusta avoimelle  ja hyvinvointia edistävälle yrityskulttuurille.